Povolení vydáno podle § 8 odstavce 1 písmene a) bodu 5 vodního zákona
p o v o I e n i k nakládaní s povrchovými vodami - k jinému nakládaní s nimi.
Jine nakládaní s vodami představuje převod povrchové vody rybím přechodem v maximálním množství 700 l/s Dohled 1 zde
Odbor životního prostředí stanovuje v rozhodnutí č.j.: MULNCJ 41825/2010 podle § 36 odstavce 2 vodního zákona
celoročně minimální zůstatkový průtok v hodnoty 5 cm vysokého paprsku vody přepadajícího přes
jezové těleso v celé jeho délce Dohled 2 zde

.